Aktiviteter hösten 2015

Välkommen tillbaka igen efter sommarledigheten. Föreningsstyrelsen startar upp höstsäsongen med styrelsemöte den 12/8 -15.

– Den 5/9 äger den årliga Tyresöfestivalen rum vid Wättinge Gårdsväg. Hyresgästföreningen har ett tält där vi marknadsför föreningen. LH får gärna vara med och presentera sin verksamhet.
– Den 12/9 är det förhandlingsupptakt. Alla valda delegater är välkomna. regionkontoret skickar ut inbjudan snart.
– Årets LH/delegationskonferens äger rum den 3-4/10 på Nynäsgården i Nynäshamn. 2 representanter från varje LH är välkomna. Inbjudan har skickats ut.
– Grundutbildning för nyvalda ledamöter (och även ”gamla”) sker den 17-18/10. Inbjudan kommer snart.

Vi hoppas att alla kommer att få en trevlig höst med Hyresgästföreningen!