Vill du påverka din boendemiljö?

Bli aktiv hyresgäst! Om du vill engagera dig för ditt boende kan du bli aktiv inom Hyresgästföreningen. Du kan vara med och påverka ditt boende på olika sätt. Det finns flera möjligheter att delta aktivt inom föreningen:

Om du vill engagera dig för ditt boende kan du bli  aktiv inom Hyresgästföreningen. Du kan vara med och påverka ditt boende på olika sätt. Det finns flera möjligheter att delta aktivt inom föreningen:

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka och  tillsammans kan vi driva utvecklingen framåt. Ett medlemskap i Hyresgästföreningen är värdefullt. Det är inte ägandet som styr utan engagemanget!

Kontakta din lokala hyresgästförening eller föreningsstyrelsen i Tyresö så berättar vi mer om att vara aktiv hyresgäst.