Vill du bli medlem i Hyresgästföreningen?
Ring till medlemsregistret på telefon 019-764 23 00 eller besök vårt regionkontor på Arenavägen 55 i Globenområdet. Det går också bra att ringa dit på telefon 0771- 443 443.
Läs mer om oss på hemsidan: www.hyresgastforeningen.se/stockholm