Hyresgästföreningen Tyresö hade årsmöte torsdagen den 14 mars 2013 kl 1900 på föreningsexpeditionen. Mötesordförande var Richard Dazley, tidigare chef för Boutvecklingsenheten på regionkontoret och tidigare föreningsordföranden Maj Lovén var sekreterare. De tre ungdomar som under 2012-13 arbetat med Projekt Engagerad Ungdom presenterade sitt arbete
 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse redovisades och godkändes, och styrelsen fick ansvarsfrihet för 2012.
 
Följande styrelse valdes:
 
Tina Norrström
Anita Lindahl
Tora Fogelberg
Lennart Spång
Nina Luoma
Maud Norberg
Anita Öberg
Anders Lindblom