Hyresgästföreningen Tyresö har sin expedition på Granängsringen 55, ingång från gården. Vi som sitter i styrelsen är följande:

Tina Norrström
Ordförande
Arbetsgrupp: bostadspolitik, förhandlingar, medlemsvärdet,
kommunikation
Tel arb: 010-459 20 12
Mobil: 070-728 24 61
Mail: tina.norrstrom@hyresgastforeningen.se

Lennart Spång
Vice ordförande
Arbetsgrupp: bostadspolitik, förhandlingar, integration
Förhandlingsansvarig
Mobil: 070-162 29 04

Anita Öberg
Arbetsgrupp: Bildning, medlemsnytta, integration
Mobil: 070-7342196

Tora Fogelberg

Sekreterare
Arbetsgrupp: bildning, integration, bostadspolitik
Mobil: 070-632 13 11

Nina Luoma
Arbetsgrupp: lokal utveckling
Mobil: 070-734 21 96

Maud Norberg
Arbetsgrupp: lokal utveckling
Mobil: 070-448 98 76

Anita Lindahl
Ekonomiansvarig
Arbetsgrupp: boinflytande, lokal utveckling
Mobil: 070-374 25 94

Anders Lindblom
Arbetsgrupp: Bostadspolitik, kommunikation
Mobil: 070-757 92 52

Ömer Eken
Arbetsgrupp: Ekonomi, bostadspolitik
Mobil: 072-304 48 66