Förhandlingsdelegationernas verksamhet 

I Tyresö finns fyra olika förhandlingsdelegationer:

Den allmännyttiga delegationen för Tyresö Bostäder AB
Den privata bolagsdelegationen för Akelius Lägenheter

Den privata bolagsdelegationen för Brf Solhöjden
Det privata förhandlingsrådet för HSB 

Delegaterna nomineras på de lokala hyresgästföreningarnas årsmöte, och väljs på HGF Tyresös årsmöte. Delegationen väljer sedan en liten delegation som deltar vid förhandlingarna tillsammans med förhandlingsledaren.

Delegationsarbetet pågår under hela året, men intensifieras under november-mars då hyresförhandlingarna pågår. Under våren pågår förberedelser inför höstens förhandlingar. Delegaterna inventerar sina bostadsområden, för att se vad som eventuellt behöver åtgärdas i området. Delegationen gör omvärlds-analys för att se hur läget är på hyresmarknaden i omkringliggande kommuner.
De arbetar också med att bevaka och påverka politiska beslut som berör hyresgästerna och boendet.

Senast den 30 september ska fastighetsägaren lämna in en förhandlingsframställan, för att få höja hyran fr.o m den 1/1 följande år. Därefter lägger delegationen upp en strategi för förhandlingsarbetet. Hitintills har vi alltid förhandlat Tyresö Bostäder först, sedan Akelius och sist HSB. Efter att förhandlingarna är klara ska delegationen utvärdera sitt arbete, följa upp konsekvenserna av förhandlingsresultatet, samt börja planera för kommande förhandlingsarbete.